Ekspertza techniczna budynku

nasze usługi

Stosujemy nowoczesne narzędzia diagnostyczne

Na potrzeby realizacji projektów (przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany lub wzmocnienia wybranych elementów konstrukcji), wykonujemy ekspertyzy techniczne, stosując w nich nowoczesne narzędzia diagnostyczne. Wykorzystujemy technikę termowizyjną i radarową, wykonujemy pomiary istniejących obiektów technikami optycznymi i laserowymi. Dla wykonanych pomiarów sporządzamy rysunki techniczne inwentaryzacyjne oraz wykonujemy obliczenia weryfikacyjne stanowiące podstawę do opracowania projektu budowlanego czy zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

W opiniach i ekspertyzach technicznych poruszane są zagadnienia takie jak:

weryfikacja i ocena nośności istniejących elementów konstrukcyjnych takich jak stropy, belki, słupy

weryfikacja i ocena ugięć i przemieszczeń poszczególnych elementów lub całej konstrukcji

weryfikacja i ocena nośności istniejących fundamentów pod kątem możliwości wykonania nadbudowy, przebudowy, rozbudowy

Opracowania wykonujemy dla firm wykonawczych, inwestorów (również prywatnych), biur projektowych.

Opinie i ekspertyzy techniczne

Wykorzystując zdobyte doświadczenie, obszerną wiedzę, a także nowoczesne, specjalistyczne narzędzia diagnostyczne, przeprowadzamy dokładne ekspertyzy techniczne budynków oraz ich poszczególnych elementów, na przykład samego dachu. Szukasz fachowca, który do każdego szczegółu podchodzi z maksymalną rzetelnością, starannością i profesjonalizmem? Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług biura Procons.

Ekspertyza techniczna konstrukcji

Realizujesz projekt przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany albo wzmocnienia starych elementów konstrukcyjnych? W takich przypadkach niezbędne jest wykonanie szczegółowej analizy technicznej, która pozwoli ocenić stan konstrukcji. Do przeprowadzania ekspertyz wykorzystujemy nowoczesne narzędzia diagnostyczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować maksymalny poziom precyzji każdego pomiaru. Do współpracy zapraszamy zarówno firmy wykonawcze, jak i biura projektowe czy prywatnych inwestorów. Przekonaj się, jak wielu komplikacji możesz uniknąć, decydując się na wsparcie profesjonalisty. Zapraszamy!

Ocena techniczna budynku

W każdym przypadku możemy wykonać techniczne rysunki inwentaryzacyjne, gwarantując przy tym należytą precyzję. Ocena techniczna na przykład istniejącego stropu ma kluczowe znaczenie przy zmianie sposobu użytkowania nieużytkowego dotychczas poddasza. Skontaktuj się z nami, by poznać więcej szczegółów oraz omówić zakres usług. Zapraszamy!

Ekspertyza techniczna stanu budynku

Po przeprowadzeniu wszelkich pomiarów z użyciem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych dostarczamy naszym Klientom szczegółową dokumentację. Ekspertyza techniczna budynku obejmować może między innymi ocenę nośności elementów konstrukcyjnych, na przykład stropów, słupów albo rozmaitych belek. Oprócz tego weryfikujemy ugięcia oraz przemieszczenia konstrukcji lub ich pojedynczych elementów. Jeśli prace na placu budowy związane są z nadbudową, rozbudową bądź przebudową, wówczas poddajemy ocenie nośność fundamentów oraz weryfikujemy, na ile możliwe jest zrealizowanie projektu. Szukasz specjalisty, który z maksymalną dokładnością i rzetelnością podchodzi do każdego zadania, niezależnie od stopnia jego zaawansowania? Skontaktuj się z biurem Procons w Mielcu — zapewniamy, że przeprowadzona przez nas ekspertyza techniczna dachu zawierać będzie wszystkie informacje oraz pozwoli podjąć lub kontynuować prace. Zapraszamy!

biuro

Nowowiejskiego 7a,
39-300 Mielec

telefon