Opinie i ekspertyzy techniczne

nasze usługi

Stosujemy nowoczesne narzędzia diagnostyczne

Na potrzeby realizacji projektów (przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany lub wzmocnienia wybranych elementów konstrukcji), wykonujemy ekspertyzy techniczne, stosując w nich nowoczesne narzędzia diagnostyczne. Wykorzystujemy technikę termowizyjną i radarową, wykonujemy pomiary istniejących obiektów technikami optycznymi i laserowymi. Dla wykonanych pomiarów sporządzamy rysunki techniczne inwentaryzacyjne oraz wykonujemy obliczenia weryfikacyjne stanowiące podstawę do opracowania projektu budowlanego czy zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

W opiniach i ekspertyzach technicznych poruszane są zagadnienia takie jak:

weryfikacja i ocena nośności istniejących elementów konstrukcyjnych takich jak stropy, belki, słupy

weryfikacja i ocena ugięć i przemieszczeń poszczególnych elementów lub całej konstrukcji

weryfikacja i ocena nośności istniejących fundamentów pod kątem możliwości wykonania nadbudowy, przebudowy, rozbudowy

Opracowania wykonujemy dla firm wykonawczych, inwestorów (również prywatnych), biur projektowych.

biuro

Nowowiejskiego 7a,
39-300 Mielec

telefon