Home » Optymalizacja kosztów inwestycji
Optymalizacja Kosztów Budowy - Procons Mielec

Optymalizacja kosztów budowy

nasze usługi

Prowadzimy analizy konstrukcji obiektów 

W przypadku wyraźnych wątpliwości co do zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych pod względem ekonomicznym prowadzimy analizy konstrukcji obiektów już zaprojektowanych, lecz jeszcze nie wykonanych, dążące do optymalizacji rozwiązań materiałowo-wytrzymałościowych i redukcji kosztów inwestycji.

wykonujemy obliczenia wytrzymałościowe również dla zadanych parametrów materiałowych lub dla zadanych przekrojów elementów stalowych/żelbetowych/drewnianych

w przypadku dostarczenia badań geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonujemy optymalizację geometrii i zbrojenia fundamentów ławowych, płytowych itp.

dla wykonanych, skutecznych zadań optymalizacyjnych wykonujemy projekty wykonawcze

Ważne! Wynagrodzenie za wykonane zadanie optymalizacyjne jest uzależnione od rezultatów w stosunku do założeń wyjściowych.
optymalizacja kosztów
optymalizacja kosztów
optymalizacja kosztów
optymalizacja kosztów
optymalizacja kosztów
optymalizacja kosztów
optymalizacja kosztów
optymalizacja kosztów
optymalizacja kosztów

Analiza i optymalizacja kosztów budowy

Jedną z usług, jakie oferujemy w biurze inżynierskim Procons, jest doradztwo i analiza konstrukcji zaprojektowanych obiektów i inwestycji. Optymalizacja rozwiązań materiałowo-wytrzymałościowych, weryfikacja dokumentacji projektowej oraz sprawdzanie zasadności finansowej dla zastosowanych systemów architektonicznych i konstrukcyjnych, to bardzo istotne elementy, które pozwalają na odpowiednie zarządzanie kosztami inwestycji i racjonalne gospodarowanie środkami na każdym etapie budowy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do poprawności projektu – skorzystaj z pomocy specjalistów Procons!

biuro

Nowowiejskiego 7a,
39-300 Mielec